préparation mentale tennis

WILT U MEER WETEN OVER HET MENTALE GEDEELTE?

« Ik heb gewonnen dankzij mijn mentale kracht », wordt vaak gezegd maar nooit echt uitgelegd. Dat gaan we nu doen! Ontdek de verschillende stappen van een goede mentale voorbereiding om te tennissen. Het is aan u...

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Deze factor speelt mee vanaf het begin dat u aanvangt met tennis. Het is een voortdurende basisfase van mentale voorbereiding.

LEVENSERVARING

Dat is het creëren van uw waarden, uw gevoel, uw overtuigingen gebaseerd op de dingen die u heeft meegemaakt en die u in staat zullen stellen uw eigen mentale oriëntatiepunten te ontwikkelen.  

ZELFKENNIS

Leren uzelf te ontdekken om uzelf perfect te kennen. Dit brengt een veel efficiënter emotioneel management mee van uw kant. 

 

 

STRATEGIEËN VOOR SUCCES

(Vóór de match) Deze kunt u bepalen vóór de wedstrijden:

CONCENTRATIERITUELEN

Tennis is gemiddeld 20 min werkelijk spelen. U moet dus geconcentreerd zijn op het juiste moment. Hoe? Door te bepalen welke bewegingen, gedachten of houdingen ervoor zorgen dat u op de top van uw concentratie bent. 

PRECIEZE DOELSTELLINGEN BEPALEN

Hoe preciezer uw doelstellingen zijn, hoe hoger uw concentratie zal zijn om uw strategie goed toe te passen. U moet zich voorbereiden. De oorsprong van het woord krijgt zijn volle betekenis.

 

 

IN ACTIE KOMEN

(Tijdens de match).

UZELF HET RECHT GEVEN OM TE SLAGEN

U heeft het recht om te scoren. U kunt "prestaties leveren"

UZELF HET RECHT GEVEN OM TE FALEN

U heeft het recht om een punt te missen, net als iedereen. Een vooraf bepaalde doelstelling mag geen frustratie creëren.

UW CONCENTRATIERITUELEN UITVOEREN

Alles wat u vooraf heeft bepaald kan worden toegepast tijdens de match.

 

DEBRIEFEN

(Na de match) Het debriefen stelt u in staat uw volgende match/training voor te bereiden om hetgeen mentaal minder goed ging te corrigeren. Deze debriefing is het best:

FEITELIJK

Zich baseren op concrete punten, het spelverloop bijvoorbeeld.

PRECIES MEETBAAR

Zich baseren op statistieken of cijfers die "voor zich spreken".

REGELMATIG UITGEVOERD

Aan het verbeteren van de mentale kracht moet constant gewerkt worden.

POSITIEF ZIJN!

Om beter te worden moet je positief zijn bij elke stap.

RUIMTE LATEN VOOR NIEUWE ACTIEPLANNEN 

NAAR BOVEN