smash badminton technique

Bent u geïnteresseerd in het meten van uw spel, uw krachten en uw zwakke punten?

De smash is een van de meest gebruikte slagen in het badminton. Het is een slag waarmee u het punt kunt maken en het spel te winnen.  Het is een snelle en krachtige slag, van boven naar beneden geslagen in de richting van het veld van de tegenstander.  Het is essentieel deze slag goed te beheersen om vooruitgang te boeken en zich volledig te kunnen ontplooien in het spel.

DE 'LONG SMASH' 

De long smash is ideaal om het spel te verruimen en de tegenstander achteruit te dwingen. Het vinden van de langste zone zal u helpen om uw tegenstander in tijdnood te brengen bij het voorbereiden van zijn beweging, vooral als u hem met uw vorige slag naar het net hebt gedreven.  Dit is omdat de terugkeerbeweging van het net tot aan de baseline kan maken dat uw tegenstander het racket naar beneden heeft gericht.  Een hoge slag op dat ogenblik zal dus het beste antwoord zijn om hem in snelheid te kunnen nemen.

Een smash vraagt een grote fysieke inspanning. Het is belangrijk om zich altijd naar voren te bewegen als u een smash uitvoert. U kunt een long smash uitvoeren met of zonder sprong en met of zonder rotatie van het lichaam en stevig steunen van de voeten op de grond. Alles hangt af van de hoogte van de shuttle en de afstand die u ervan scheidt.  Men spreekt van een « Chinese sprong » wanneer de smash wordt uitgevoerd zonder rotatie van de romp.

Technisch gezien, wordt de long smash op de volgende wijze uitgevoerd: het impactpunt racket/shuttle bevindt zich in de hoogte, voor uw lichaam en in dezelfde lijn, of bijna toch, als uw schouder en uw racket. Het snarenoppervlak slaat aldus de shuttle van boven naar beneden en voldoende op de zijkant om het volledige slagenpotentieel te kunnen gebruiken, dit met een maximum aan precisie en evenwicht in de slag. Om een krachtige aanval te kunnen uitvoeren moet u uw beweging met kracht uitvoeren waarbij als het ware de massa van uw arm van achter naar voor wordt verplaatst.

Indien uw tegenstander zich goed verdedigt op de flanken zal een krachtige smash door het centrum hem verrassen.

 

 

 

DE SMASH MET OPSRONG

Deze techniek is fysiek veeleisend omdat men de shuttle zo hoog mogelijk moet slaan. Deze smash zal het mogelijk maken het punt te winnen, of om een gemakkelijker te spelen shuttle te verkrijgen om nu achteraan te kunnen aanvallen onder een goede hoek. Deze smash is te verkiezen wanneer u uw tegenstander naar de achterzijde van het terrein hebt gedreven of wanneer u tegen een lange tegenstander speelt omdat zijn verdediging hem zo meer inspanning zal vergen. Een persoon van grote lengte zal zich moeten bukken bij het verdedigen en een speler komende van achteraan het terrein zal de neiging hebben om hoger op de benen te staan en zal zich dus eveneens moeten bukken.

Goed positie kiezen is noodzakelijk om  deze smash uit te voeren: u moet voldoende naar achter gaan om de shuttle voor u boven het hoofd te hebben en met de wijsvinger richting shuttle om te richten. U kunt springen op het moment dat u goed in positie bent.  Nu kunt u de shuttle zacht slaan, hoger boven uw hoofd, van hoog naar laag, om deze een dalende baan te geven, in duikvlucht. Om uw smash nog meer kracht te geven, moet u uw sprong naar voren uitvoeren.  Indien u uw slag uitvoert terwijl u achteruit gaat, is een lichte slag met de pols noodzakelijk om aan de shuttle deze dalende baan te geven.

De « jump smash » is een van de leukste slagen.  Deze slag zal, indien goed uitgevoerd, uw tegenstander imponeren.

 

 

DE HALF-SMASH

De half-smash is een opbouwende aanvallende slag.  De slag is minder snel, ook al kan de gebruikte hoek dezelfde zijn maar de nadruk ligt op de precisie. De slag is dan ook niet om ogenblikkelijk het punt te scoren maar wel om de tegenstander te hinderen en een kans op te bouwen voor de volgende slag.

U kunt ook uw tegenstander hinderen door naar zijn lichaam te spelen. Zo zal de plaats van zijn racket, bijv. een racketgreep gericht op een forehand, vertraging veroorzaken op zijn backhand en vice-versa, zal een racket dat zich reeds in de hoogte bevindt een reactie naar beneden toe vertragen.  Volgens dezelfde logica kan uw tegenstander in problemen worden gebracht door een half-smash indien hij ver van de shuttle is. Hij zal zich dus moeten verplaatsen en zal in tijdnood komen door de snelheid van de slag.  Zijn mogelijkheden tot reageren zullen dus erg beperkt zijn, waardoor de aanvaller een niet te missen voordeel krijgt.

Op technisch vlak wordt deze smash op dezelfde wijze uitgevoerd als andere smashen, maar de snelheid van uitvoeren is lager zodat de stabiliteit van uw lichaam beter is wat maakt dat u uw precisie kunt verbeteren. Net zoals de smash met opsprong, kan uw pols worden gebruikt om te proberen uw tegenstander te misleiden, maar dit zal in belangrijke mate uw precisie verminderen.

 

Alle Tips
Volant plume badminton

Veren of plastic ? U heeft zich deze vraag misschien reeds gesteld. Wat is het verschil en voor welk type speler zijn ze bedoeld? Hier enkele adviezen om uw keuze te vergemakkelijken. U aarzelt nog ?

NAAR BOVEN